Resultaten

Index Racisme

Om tot deze index te komen zijn er een aantal bewerkingen uitgevoerd. Allereerst hebben we, zoals reeds vermeld, bij een bepaald aantal vragen de gegevens moeten keren. Op die manier geven alle lage scores een hoge tolerantie aan, en alle hoge scores een lage tolerantie. Een volgende stap was het behandelen van de ontbrekende waarden. Omdat een groot aantal respondenten op minstens 1 van de 15 vragen een antwoord schuldig was gebleven (of 'geen mening' had aangevinkt) moet er dus met deze waarden rekening worden gehouden. Aangezien echter meer dan 93% slechts drie of minder vragen niet had beantwoord leek het ons toegestaan om deze ontbrekende waarden met neutrale waarden te vervangen. Het resultaat hiervan zal zijn dat er iets meer neutrale antwoorden lijken te zijn, maar hier zullen we in onze conclusie zeker rekening mee houden. De oorspronkelijke indexwaarden (een optelling van de antwoorden op de 15 relevante vragen) werden gehercodeerd in 5 categorieën, om vergelijking met andere variabelen overzichtelijk te maken.

De indexwaarden zijn:

Frequency Percentage
Zeer tolerant 359 17.10
Tolerant 384 18.29
Neutraal 483 23.01
Intolerant 570 27.16
Zeer intolerant 303 14.44
Total 2099 100


Om de houding ten opzichte van migranten te bepalen hebben we ons, zoals reeds gebleken, gebaseerd op meerdere vragen die allemaal rechtstreeks verband houden met de kijk die Vlamingen hebben op migranten. Wat we echter niet in dit onderzoek hebben opgenomen zijn vragen over de politieke strekking. Dit was een bewuste keuze omdat we er niet vanuit wilden gaan dat mensen die voor het toenmalige Vlaams Blok stemmen, dit sowieso doen voor hun soms racistisch getint beleid. Evenals toenmalige Agalev-stemmers niet altijd met open armen op de migranten staan te wachten. In het eerste geval stemmen mensen misschien gewoon uit protest of omdat ze vrouwen aan de haard wensen. In het tweede geval zijn ze misschien extreem geïnteresseerd in het behouden van groen.

Bespreking Kruistabellen

In tegenstelling tot wat we eerder vermoedden zien we in deze kruistabel dat de jongeren,

18 - 30 jarigen, lijken te neigen naar een intolerantere houding tegenover migranten dan iets of zelfs veel oudere mensen. . De groep vanaf 55 jaar stelt zich zelfs het meest tolerant op. Algemeen kunnen we stellen dat de meeste Vlamingen een redelijk neutrale houding aannemen.

18-30 31-44 45-54 55-65 66+ Total
Zeer tolerant 12.92 15.24 15.17 23.20 23.58 17.10
Tolerant 17.37 18.48 18.51 20.00 16.67 18.29
Neutraal 21.19 23.18 26.74 21.33 22.76 23.01
Intolerant 33.05 28.20 26.74 21.60 22.36 27.16
Zeer intolerant 15.47 14.91 12.85 13.87 14.63 14.44
Total 100 100 100 100 100 100

Geslacht vergeleken met de houding tegenover migranten


Man Vrouw Total
Zeer tolerant 17.17 17.03 17.10
Tolerant 18.63 17.93 18.29
Neutraal 22.19 23.90 23.01
Intolerant 26.21 28.19 27.16
Zeer intolerant 15.80 12.95 14.44
Total 100 100 100

Er is geen duidelijke trend te merken tussen vrouwen en mannen op het gebied van tolerantie. Maar vrouwen scoren toch iets beter op de neutrale waarden en mannen op de extreme waarden, althans bij de categorie zeer intolerant.Om bij de meest opvallende waarden te beginnen, merken we meteen dat de respondenten zonder diploma of enkel lager onderwijsdiploma duidelijk het meest tolerant zijn en diegenen met een universitair of hoger onderwijs diploma het minst als zeer tolerant uit de bus komen. Dit wil echter niet zeggen dat zij het meest vertegenwoordigt zijn in de categorie zeer intolerant. Ze zijn dan toch eerder tolerant of neutraal te noemen. De Vlamingen met een hoger secundair diploma zijn het meest intolerant. Maar ook bij deze kruistabel moeten we besluiten dat er geen groep echt duidelijk uit de band springt.