Conclusie & discussie

Zoals we reeds in de inleiding hebben besproken gingen we bij dit onderzoek uit van enkele hypothesen. Deze hypothesen hebben we gehaald uit clichés die gegroeid zijn, dingen die "algemeen geweten zijn", … Zijn de alomtegenwoordige clichés juist, dat is wat wij aan de hand van onze enquêtegegevens hebben onderzocht. We zullen onze gebruikte hypothesen hieronder nog een keer herhalen en bespreken aan de hand van onze gevonden resultaten.

Is het juist dat "Oude mensen meer intolerant zijn dan jonge mensen"? Nee, integendeel, oudere mensen, vanaf 55 jaar, stellen zich meer open ten opzichte van migranten dan jongeren. Uit onze analyse blijkt dat er slechts een klein verschil is tussen de tolerantie van oudere en jongere mensen.

Onze tweede hypothese luidde: "Mensen met een job zijn minder intolerant". Onze analyse toont ook in deze vergelijking dat er slechts kleine verschillen te bespeuren zijn.

Als derde hypothese hadden we: "Mensen met een hogere opleiding zijn meer tolerant'.

De laatste hypothese ging als volgt: "Mannen zijn intoleranter dan vrouwen".

Naast deze (niet al te opzienbarende) conclusies van onze analyse is het nodig om enige kanttekeningen te maken. Bepaalde specificaties van onze werkwijze bepaalden namelijk de uitkomst van het onderzoek. Het leek ons belangrijk om deze te vermelden. Zo is er het feit dat we de ontbrekende waarden hebben vervangen door neutrale waarden. Dit is een perfect te verdedigen techniek, maar houdt vanzelfsprekend ook bepaalde gevolgen in. Zo heeft dit als gevolg dat al onze waarden iets neutraler lijken dan ze in werkelijkheid zouden kunnen zijn. Dit heeft vanzelfsprekend zijn impact gehad op onze analyse. Het feit dat een groot deel van onze analyses zo 'neutraal' lijken kan op deze manier zeker gedeeltelijk verklaard worden.